ANATOMIE VAŠICH OČÍ A JAK OVLIVŇUJE VÁŠ ZRAK

Vaše oči jsou složitá, delikátní a výmluvná „okna do vaší duše“. Ale jak vidí?

Oči přijímají světlo a předávají podrobné zprávy vašemu mozku, který je interpretuje jako obrazy. Každá část vašeho oka má jinou a specifickou roli při přenosu těchto obrazů.

 

Vaše oko je malý orgán přibližně kulovitého tvaru sestávající z povrchové stěny
s průhledným gelem obsahujícím speciální komponenty. Povrchová stěna se skládá ze tří vrstev, z nichž každá plní své funkce:

Povrchová vrstva: Bělima

Bělima je tuhá ochranná neprůhledná blána („oční bělmo“). Vepředu je rohovka, průhledné okno, které umožňuje vstup světla do oka. Kolem rohovky je tenká průsvitná membrána, tzv. spojivka, která pomáhá chránit zbylou část přední strany oka a vnitřní část očních víček.

Střední vrstva: Cévnatka

 

Za bělimou je střední vrstva, tzv. cévnatka. Je tmavá, aby se světlo neodráželo v oku a většinou obsahuje krevní cévy pro výživu oka. V přední části cévnatky je duhovka, která dává očím barvu. Zornice je kruhový otvor, jako černá tečka uprostřed duhovky. Svaly duhovky řídí velikost zornice a propouštějí více nebo méně světla.

Vnitřní vrstva: Sítnice

Úkolem sítnice je zachycovat světelné informace, které hlavní oční nerv (optický nerv) vysílá v podobě nervových impulsů do mozku. Mozek poté tyto zprávy převádí na obrazy. Na sítnici jsou dva druhy buněk citlivých na světlo — tyčinky a čípky — které zachycují světelné paprsky. Tyčinky umožňují vnímání kontrastů (můžeme díky nim vidět i při tlumenějším osvětlení), čípky umožňují vidění detailů a barev.

Čočka

Čočka vašeho oka je průhledná a pružná. Zaměřuje světlo na sítnici. Pro přesné úkoly se světlo zaměřuje do středu sítnice, do oblasti nazývané žlutá skvrna (makula). Svaly kolem čočky kontrolují její tvar a umožňují vám vidět objekty v různých vzdálenostech.

Zbytek vašeho oka

Dutina mezi čočkami a rohovkou obsahuje kapalinu, tzv. oční mok. Látka podobná želatině, sklivec, vyplňuje dutinu za čočkami. Oční mok a sklivec dávají oku jeho tvar.

JAK OČI VIDÍ

  1. Světlo vstupuje rohovkou, která světlo láme.
  2. Velikost zornice se mění, v šeru se zvětšuje, v jasném světle se zmenšuje.
  3. Světlo prochází zornicí do čočky, která mění svůj tvar, aby světlo zaměřila na sítnici, podle toho, zda se díváte na blízký nebo vzdálený objekt.
  4. Tyčinky a čípky sítnice absorbují světlo a vysílají zprávy do mozku prostřednictvím optického nervu. Mozek tyto zprávy převádí na obrazy.

Vzhledem ke složitosti oka není překvapující, že oči ne vždy fungují tak, jak by měly, a mohou nastat problémy s ostrostí zraku. Problémy se zrakem, jako je dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus, jsou velmi běžné. Pokud máte problémy se zrakem, vždy se obraťte na očního specialistu a naplánujte si vyšetření. K vyhledání očního specialisty v blízkém okolí můžete použít náš vyhledávač.

ZAČÍNÁME S KONTAKTNÍMI ČOČKAMI

Začněte dnes s kontaktními čočkami ACUVUE® a vyzkoušejte si je zdarma†.

†Upozorňujeme, že mohou být účtovány poplatky za oční vyšetření a aplikaci. Jedny zkušební kontaktní čočky na osobu. Oční specialista posoudí, zda jsou pro vás kontaktní čočky vhodné. Platí pouze pro zapojené oční specialisty.