POKYNY PRO NOSITELE

Na etiketě nebo kartonovém obalu kontaktních čoček ACUVUE® mohou být vyobrazeny následující symboly.

Symbol Význam Popis Reference #
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufacturer Výrobce Údaje o výrobci nebo místě výroby zdravotnického prostředku 5.1.1
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufactured Date Datum výroby Údaje o datu výroby zdravotnického prostředku  4.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Use By Date Datum exspirace  Údaje o datu, dokdy je zdravotnický prostředek použitelný  4.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Batch Code Číslo šarže  Údaje o číslu šarže sloužící k identifikaci konkrétní šarže/LOTu  5.2.5
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Sterilized Sterilizováno horkou parou  Údaje o metodě sterilizace horkou parou  5.4.2
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Do Not Reuse Nepoužívat opakovaně  Značí, že zdravotnický prostředek není určený k opakovanému použití 5.4.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Consult Instructions Řiďte se návodem k použití  Vyhledejte informace nebo pokyny v Návodu k použití  5.4.3

Informace uvedené v tomto glosáři vychází z ISO 15223-1: 2016 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky

Stáhněte si instruktážní materiály pro všechny produkty ACUVUE® přímo zde.

Kontaktní čočky s plánovanou výměnou (2 týdny)

ACUVUE® 2
ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™
ACUVUE® VITA®
ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS
ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM
Pokyny pro nositele kontantních čoček pro denní nošení (s častou výměnou) nebo s prodlouženým nošením (363 KB)

Jednodenní jednorázové kontaktní čočky

ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™
ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™ TECHNOLOGY for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® TruEye® 
1-DAY ACUVUE
® MOIST 
1-DAY ACUVUE
® MOIST for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE
® MOIST MULTIFOCAL
Pokyny pro nositele jednodenních jednorázových kontaktních čoček (262 KB)