Skip to main content

Hledat

Právní prohlášení

Poslední aktualizace 10. září 2019

Veškerý obsah na této internetové stránce je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Walterovo náměstí 329/1, 158 00, IČ: 41193075,  DIČ: CZ41193075, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711, a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Obsah může být stažen pro osobní použití k neobchodním účelům, ale změna nebo další reprodukce obsahu není povolena. Obsah nesmí být kopírován či použit jakýmkoliv jiným způsobem. 

Vlastníci této stránky budou v rámci možností usilovat o publikování aktuálních a přesných informací na této internetové stránce, ale nezaručují a neodpovídají za přesnost, aktuálnost či ucelenost poskytovaných informací. Majitelé této stránky nejsou zodpovědní za jakékoliv poškození či úraz způsobený vaším přístupem či neschopností vstupu na tuto internetovou stránku, příp. za poškození zdraví z důvodu vašeho spolehnutí se na jakoukoliv informaci poskytnutou na této internetové stránce. Tato stránka je určena pro použití občany České republiky.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy nebo doporučení na další stránky, ale vlastníci této stránky nenesou žádnou zodpovědnost za obsah takových stránek a nejsou zodpovědní za jakákoliv poranění či poškození v důsledku jejich obsahu. Veškeré odkazy na jiné stránky jsou uvedeny pouze pro pohodlí uživatelů této internetové stránky.

Ochranné známky, servisní známky, obchodní jména, obchodní obaly a produkty na této stránce jsou chráněny ve České republiky a mezinárodně. Jakékoliv jejich používání bez předchozího písemného svolení majitelů této stránky je zakázáno, s výjimkou identifikace produktů nebo služeb společnosti.

Všechny osobně identifikovatelné informace v elektronické komunikaci na této stránce se řídí naším prohlášením o ochraně soukromí. Majitelé těchto stránek mají právo použít nebo dále předat každou jinou informaci získanou v takové komunikaci, včetně všech nápadů, inovací, konceptů, postupů či know-how zde uveřejněných, a to za jakýmkoliv účelem. Tyto účely mohou zahrnovat zveřejnění třetím stranám nebo vývoj, výrobu či marketing zboží nebo služeb.

Odesílatel jakékoliv komunikace na tyto internetové stránky nebo informací jiným způsobem určených majiteli těchto internetových stránek je zodpovědný za obsah a informace v ní obsažené, včetně jejich pravdivosti a přesnosti.