VĚKEM PODMÍNĚNÁ MAKULÁRNÍ DEGENERACE

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je onemocnění oka, které se obvykle vyskytuje u starších osob. Existují dva typy VPMD: Suchá VPMD je častější, rozvíjí se postupně a může způsobit určitou ztrátu zraku. Vlhká VPMD se rozvíjí rychleji a může způsobit větší ztrátu zraku. Obě formy se mohou vyskytnout najednou.

Příčiny

VPMD nastává, když žlutá skvrna (makula), centrální část sítnice oka, přestane efektivně fungovat.

Příznaky

Suchá VPMD vede k postupné ztrátě centrálního zorného pole, které se zkresluje a rozmazává a předměty mohou vypadat jako předměty neobvyklé velikosti a tvaru. Periferní (boční) vidění často zůstává neporušené. U vlhké formy VPMD dochází k podobné ztrátě zorného pole, nastává však rychleji.

ACUVUE® ŘEŠENÍ

Pravidelné oční prohlídky jsou klíčové pro to, aby bylo možné makulární degeneraci odhalit včas a zabránit tak ztrátě zraku. Vhodná strava, léky a operace působí jako prevence proti další ztrátě zraku, nemohou vám ho však zcela navrátit. Zatím neexistuje žádná léčba věkem podmíněné makulární degenerace, ale některé léky mohou zpomalit její postup a zlepšit váš zrak.

ZAČÍNÁME S KONTAKTNÍMI ČOČKAMI

Začněte dnes s kontaktními čočkami ACUVUE® a vyzkoušejte si je zdarma†.

†Upozorňujeme, že mohou být účtovány poplatky za oční vyšetření a aplikaci. Jedny zkušební kontaktní čočky na osobu. Oční specialista posoudí, zda jsou pro vás kontaktní čočky vhodné. Platí pouze pro zapojené oční specialisty..